sm md lg xl xxl

Site Management i henhold til dine ønsker

Jeg vil vite mer om Site Management

vi tar hand om site management

Vi tar ansvar for løpende vedlikehold av nettverkene dine og sikrer funksjonalitet, sikkerhet, tilgjengelighet og bærekraft. Nettverkene dine må være i god stand og attraktive for aktørene som bruker dem, og at verdien av eiendelene opprettholdes over tid.

Våre største kunder innen Site management er landsdekkende og vi har ansvar for teknisk drift av tusenvis av anlegg, tekniske hus, master og tårn over hele Sverige. Vår serviceorganisasjon dekker hele Sverige og vi tilbyr både forebyggende vedlikehold og 24/7 service for å kunne være på stedet og starte feilsøking så raskt som mulig. Enkelt sagt, vi sørger for at nettverket fungerer uavhengig av tid på døgnet.

Med 700 teknikere spredt over hele Sverige, gir vi fleksibilitet og tilgjengelighet utover det vanlige. Vår misjon er å gjøre det enkelt for våre kunder og skape langsiktige relasjoner.

Overvåking og feilsøking

Fra våre nettverksovervåkingssentre, NOCs, overvåker vi nettstedene og sørger for drift til alle døgnets tider. Våre medarbeidere har solid teknisk opplæring slik at de har de beste forutsetningene for å håndtere alarmene som kommer inn angående anleggsdrift. Enkelte alarmer kan raskt utbedres ved direkte tilkobling til lokalitetene. I tilfeller hvor dette ikke er mulig, sendes en feilløsningsordre til støttefunksjoner som igjen sørger for at riktig tekniker sendes til stedet.

Det betyr at vi er på stedet kort tid etter at en alarm er utløst eller når en automatisk varsling mottas av vår overvåkingssentral.

Forebyggende vedlikehold

Vi er ansvarlige for regelmessig forebyggende vedlikehold av nettverkene for å opprettholde en høy driftssikkerhet og minimere antall feilrapporter. Nivået på forebyggende vedlikehold er forskjellig fra kunde til kunde og bestemmes ut fra kundens behov. Sammen utvikler vi en vedlikeholdsplan som er styrt av anbefalingene og retningslinjene satt av produsentene samt gjeldende standarder og forskrifter. I tillegg til det forebyggende vedlikeholdet skjer det en årlig gjennomgang av komponentene som krever det. Vi hjelper deg også med å dokumentere vedlikehold og utskifting av komponenter for å redusere risikoen for avbrudd, minimere feil og driftsforstyrrelser og unngå kostbare reparasjoner.

Vårt mål er å sikre at virksomheten er så kostnadseffektiv som mulig for våre kunder!

Vi sørger for at riktig reservedel er på plass til rett tid

Vi har også ansvar for å ha rett reservedel på stedet til rett tid. Det inkluderer dimensjonering, lagerpåfylling, lagerføring, bestillinger og levering. I tillegg tar vi vare på utgåtte materialer, reparerer og resirkulerer restmaterialer på riktig måte. Omfanget av et reservedelslager er unikt for hver kunde og utarbeides i samråd ut fra behov. I tillegg til lager, har vi gjennom vår lange erfaring et stort nettverk av landsdekkende partnere som kan levere komponenter på kort tid over hele Sverige.

Eksempler på ulike typer vedlikehold innen nettverk hvor vi kan være behjelpelige

Passive komponenter:

 • Teknologirom, skap og tårn
 • Mast, antenner, bommer og gjerder
 • Kabelkanaler, kanaler, sikkerhetsskinner og beskyttelsesanordninger
 • Sikkerhetsinstallasjoner og hinderlys for luftfart
 • Kjøle- og strømanlegg samt reservekraft
 • Ventilasjon og kjøling
 • Adgangssystemer og alarmer

Aktivt telekom- og IT-utstyr:

 • Mobile Radio basestasjon utstyr
 • Transmisjonsutstyr
 • Antennesystem
 • Kommunikasjonssystem
 • Småceller, DAS eller andre mobile nettverkssystemer
 • Overvåkingsutstyr

Kontakt oss om du vil vite mer om site management


  This page uses reCAPTCHA from Google - Privacy & Terms.