sm md lg xl xxl

Informasjonssikkerhet

Hva er informasjonssikkerhet?

Informasjonssikkerhet er en praksis for å beskytte informasjon mot uautorisert tilgang, bruk, avsløring, ødeleggelse eller endring. Begrepet omfatter informasjon trykket på papir, lagret elektronisk, overført per e-post eller post, vist på film eller uttalt i en samtale. Målet med informasjonssikkerhet er å sikre at informasjonen er tilgjengelig, pålitelig og sikker for dem som trenger den.

En mengde informasjon håndteres daglig i IT-systemer, noe som gjør at informasjonssikkerhet ofte likestilles med IT-sikkerhet, men det er viktig å forstå at begrepet omfatter så mye mer. Det dreier seg like mye om mennesker og prosesser for å holde helheten sammen. Det krever et systematisk og kontinuerlig arbeid ut fra informasjonseiendeler, trusler og risikoer.

Kort sagt er informasjonssikkerhet en organisasjons evner til å håndtere sine informasjonseiendeler på en sikker måte. Dette kan innebære metoder som kryptering, autentisering, tilgangsstyring, sikkerhetskopiering og overvåking.

Hvorfor er det viktig?

Informasjonssikkerhet er en av de mest kritikkverdige problemene for selskaper og organisasjoner i dag. Med økningen av digitalisering og nettbaserte forretningsprosesser har det blitt stadig viktigere å beskytte selskapets informasjon og data mot cybertrusler, datainnbrudd og andre sikkerhetstrusler.

Informasjonssikkerhet handler om å sikre tilgjengelighet, integritet og sikkerhet for all informasjon som er viktig for virksomheten, inkludert sensitive forretningsdata, kundeinformasjon, strategiske planer og finansielle opplysninger. Ved å implementere passende sikkerhetstiltak og prosesser, kan selskaper beskytte sin informasjon, øke tilliten og forhindre store økonomiske tap som ville ha skyldtes sikkerhetshendelser.

Fordeler for våre kunder

Forholdet mellom kunde og leverandør kan mange ganger innebære utveksling av sensitive opplysninger, som finansielle rapporter, forretningshemmeligheter, kundeopplysninger og andre personopplysninger.

Ved å aktivt arbeide med informasjonssikkerhet, kan vi bistå våre kunder med å sikre integriteten av informasjonen, noe som styrker beskyttelsen mot uautorisert tilgang og manipulering av våre kunders informasjon. I tillegg kan et sikkert arbeidsmiljø med tilgang til pålitelige systemer og informasjon øke produktiviteten og effektiviteten i de forpliktelsene vi har. Vårt fokus er å beskytte både oss selv og våre kunder, derfor har vi et kontinuerlig sikkerhetsarbeid.