sm md lg xl xxl

Aktiekurs

Rapporter

Intervjuer & Analyser

Presentationer

Presentation från Erik Penser Banks Bolagsdag med koncernchef, Henning Sveder (Erik Penser Bank)

Intervju koncernchef, Henning Sveder i samband med bokslutskommuniké 2022 (Erik Penser Bank)

Intervju om förvärvet av UBConnect med koncernchef, Henning Sveder (Erik Penser Bank)

Finansiell kalender

2023/04/17
Publicering av årsredovisning 2022
2023/05/04
Årsstämma 2023
2023/05/04
Delårsrapport 1 2023 kl. 08:30
2023/08/10
Delårsrapport 2 2023 kl. 08:30
2023/11/02
Delårsrapport 3 2023 kl. 08:30
2024/02/08
Bokslutskommuniké 2023 kl. 08:30
Kalender

IR Kontakt

Henning Sveder
VD och koncernchef
Tobias Martinsson
CFO

Prenumerera på pressmeddelanden