sm md lg xl xxl

Aktiekurs

Rapporter

Pressmeddelanden

Intervjuer & Analyser

Presentationer

Intervju med Redeye, tredje kvartalet 2021

Transtema presenterar på Redeye Investor forum i Göteborg

Transtema presenterar på Erik Pensers Temadag 5G

Finansiell kalender

2022/02/10
Bokslutskommuniké 2021
2022/04/18
Publicering av årsredovisning 2021
2022/05/05
Delårsrapport 1 2022
2022/05/05
Årsstämma 2022
2022/08/11
Halvårsrapport 2022
2022/11/03
Delårsrapport 3 2022
2023/02/09
Bokslutskommuniké 2022
2023/04/17
Publicering av årsredovisning 2022
2023/05/04
Delårsrapport 1 2023
2023/05/04
Årsstämma 2023
Kalender

IR Kontakt

Henning Sveder
CFO
Magnus Johansson
CEO

Prenumerera på pressmeddelanden