sm md lg xl xxl

IT-sikkerhet

Hva er IT-sikkerhet?

IT-sikkerhet omfatter områdene datasikkerhet og kommunikasjonssikkerhet og refererer til de tekniske sikkerhetstiltakene som kreves for å opprettholde informasjonssikkerheten. IT-sikkerhet har som mål å beskytte virksomheter og organisasjoner mot skadelige angrep på deres informasjon, programvare og maskinvare. Det kan for eksempel være IT-angrep mot servere, elektroniske systemer, nettverk, data, datamaskiner og mobile enheter.

Målet med IT-sikkerhet er å sikre at informasjon som lagres på eller passerer gjennom tekniske systemer beskyttes mot uautoriserte endringer og avsløringer.

Hvorfor er det viktig?

Digitaliseringen og utviklingen av nye mobile arbeidsmåter har akselerert kraftig de siste årene. Vi er mer Tilkoblet enn noen gang! Det medfører at dagens organisasjoner har flere sikkerhetsrelaterte utfordringer når det gjelder å håndtere, lagre og overføre informasjon. Antall bedragerier, elektroniske angrep og nett spionasje rettet mot Norske bedrifter og organisasjoner har økt de siste årene.

Aktører tar seg inn i systemer for å få tilgang til penger, få tak i beskyttelsesverdige opplysninger eller for å ødelegge opplysninger. Konsekvensen kan bli at hele organisasjoners virksomhet påvirkes. Uten tilstrekkelig IT-sikkerhet kan ikke virksomheter beskyttes mot datatyveri, skade og ulovlig inntrenging, og bli en enkel målsetting for ulike typer IT-trusler. Derfor har vårt forebyggende arbeid høyeste prioritet.

Fordeler for våre kunder

Sammen med våre kunder tilbyr vi tjenester som er kritiske for samfunnets infrastruktur og virksomheter. Vi sikrer de tekniske mulighetene som mennesker stoler på i hverdagen og som er avgjørende for at mennesker og bedrifter skal kunne drive virksomhet, kommunisere og samarbeide over store avstander.

Vårt arbeid med IT-sikkerhet styrker beskyttelsen av forretningsinformasjon fra ødeleggelse, misbruk eller avsløring. Ved å ha pålitelige og sikre IT-systemer kan vi redusere risikoen for slike angrep og minimere skadene ved eventuelle brudd. Dette fører til en bedre kundeopplevelse med færre avbrudd i tjenester og produkter, slik at våre kunder kan drive sine virksomheter med trygghet.