sm md lg xl xxl

Ser till att
nätet fungerar

Ett nät måste fungera dygnet runt, året om. Det är vår inställning. Därför har vi tekniker över hela landet som är tillgängliga 24 timmar om dygnet. Vi kan hjälpa dig med alla typer av kommunikationsnät – mobilt, fiber, koppar och el. Från planering och byggnation till service, drift och underhåll. Kort sagt; vi ser till att nätet fungerar. Idag och i framtiden.

Kontakta oss

Ser till att
laddstationen fungerar

Möjligheten att ladda problemfritt är helt avgörande för många verksamheter som går över till elfordon. Det handlar både om att optimera laddstationen så den är dimensionerad för er verksamhet. Det handlar också om att se till att laddstationen aldrig ligger nere, när den är på plats.

Kortare avbrottstider? Lär känna våra multitekniker

Våra 900 servicetekniker har ett mycket brett tekniskt kunnande. Därför kallar vi dem multitekniker. Den breda kompetensen betyder en sak för dig: kortare avbrottstider.

24/7-service i hela Sverige

Vi vet vad ett avbrott i ditt nät innebär. Därför har vi byggt upp en serviceorganisation som kan hålla ditt nät uppe och tillgängligt dygnet runt, året om. Vi ser till att nätet fungerar, oavsett om det är fiber, koppar eller mobilt.