sm md lg xl xxl

Ser till att
nätet fungerar

Ett nät måste fungera dygnet runt, året om. Det är vår inställning. Därför har vi tekniker över hela landet som är tillgängliga 24 timmar om dygnet. Vi kan hjälpa dig med alla typer av kommunikationsnät – mobilt, fiber, koppar och el. Från planering och byggnation till service, drift och underhåll. Kort sagt; vi ser till att nätet fungerar. Idag och i framtiden.

Kontakta oss

Vad kostar en installation av laddboxar?

Är du nyfiken på kostnaden för installation av laddboxar för ditt företag, fastighet eller bostadsrättsförening? Vår användarvänliga laddboxkalkylator hjälper dig att förstå vad er installation kommer att kosta. Den är enkel att använda och ger en djupgående inblick i din eventuella investering.

Kortare avbrottstider? Lär känna våra multitekniker

Våra 900 servicetekniker har ett mycket brett tekniskt kunnande. Därför kallar vi dem multitekniker. Den breda kompetensen betyder en sak för dig: kortare avbrottstider.

24/7-service i hela Sverige

Vi vet vad ett avbrott i ditt nät innebär. Därför har vi byggt upp en serviceorganisation som kan hålla ditt nät uppe och tillgängligt dygnet runt, året om. Vi ser till att nätet fungerar, oavsett om det är fiber, koppar eller mobilt.