sm md lg xl xxl

IT-säkerhet

Vad är IT-säkerhet?

IT-säkerhet omfattar områdena datasäkerhet och kommunikationssäkerhet och avser de tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att upprätthålla informationssäkerheten. IT-säkerhet syftar till att skydda verksamheter och organisationer mot skadliga angrepp på sin information, programvara och maskinvara. Det kan exempelvis vara IT-attacker mot servrar, elektroniska system, nätverk, data, datorer och mobila enheter.

Målet med IT-säkerhet är att säkerställa att information som lagras på eller passerar genom tekniska system är skyddad mot otillbörliga förändringar och avslöjanden.

Varför är det viktigt?

Digitaliseringen och framväxten av nya mobila arbetssätt har accelererat kraftigt de senaste åren. Vi är mer uppkopplade än någonsin! Det medför att dagens organisationer har flera säkerhetsrelaterade utmaningar när det kommer till att hantera, lagra och överföra information. De senaste åren har antalet bedrägerier, elektroniska attacker och cyberspionage riktade mot svenska företag och organisationer ökat.

Aktörer tar sig in i system för att komma åt pengar, få tag i skyddsvärd information eller för att förstöra uppgifter. Konsekvensen kan bli att organisationers hela verksamhet påverkas. Utan ordentlig IT-säkerhet kan inte verksamheter skyddas mot datastöld, skada och olaga intrång, och bli en enkel måltavla för olika slags IT-hot. Därför har vårt förbyggande arbete högsta prioritet.

Fördelar för våra kunder

Tillsammans med våra kunder erbjuder vi tjänster som är kritiska för samhällets infrastruktur och verksamheter. Vi säkrar de tekniska möjligheter som människor förlitar sig på i vardagen och som är avgörande för att människor och företag ska kunna bedriva verksamhet, kommunicera och samarbeta över stora avstånd.

Vårt arbete med IT-säkerhet stärker skyddet av affärsinformation från förstöring, missbruk eller avslöjande. Genom att ha tillförlitliga och säkra IT-system kan vi minska risken för dessa intrång och minimera skadorna från eventuella brott. Det i sin tur leder till en bättre kundupplevelse med färre störningar i tjänster och produkter så att våra kunder, med trygghet, kan bedriva sina verksamheter.