sm md lg xl xxl

Din partner för effektiv och säker Nätverksdrift

Vi driftar er kommunikationsnät för att säkerställa att den fungerar effektivt och pålitligt. Det inkluderar övervakning av nätet, hantering av incidenter, utförande av rutinunderhåll och tillhandahållande av olika typer av teknisk support. Som säkerhetsklassad leverantör kan vi garantera högsta säkerhetsstandard i vårt arbete. Målet med nätverksdrift är att säkerställa hög tillgänglighet och optimal prestanda i våra kunders nät, vilket är avgörande för verksamheter inom telekom, stadsnät och laddinfrastruktur.

Nätövervakning

Vi erbjuder omfattande övervakning genom vår nätövervakningscentral (NOC), som säkerställer att ditt nätverk fungerar optimalt dygnet runt. Vår bemannade övervakning finns tillgänglig, dygnet runt garanterar att eventuella problem snabbt identifieras och åtgärdas. Vi analyserar och bedömer larm från övervakningssystemet för att snabbt kunna prioritera och hantera incidenter. Våra stödsystem för övervakning, trafikstyrning och ärendehantering möjliggör en effektiv hantering av nätverkets trafikflöden och säkerställer att alla incidenter hanteras på ett strukturerat och professionellt sätt.

Ärendehantering

Vår ärendehantering är utformad för att effektivt hantera alla typer av nätverksrelaterade problem och säkerställa en snabb lösning. Genom en strukturerad process kan vi erbjuda högkvalitativ support och minimera påverkan på din verksamhet.

Analys

Varje ärende som kommer in genomgår en noggrann analys för att identifiera grundorsaken till problemet. Detta gör det möjligt för oss att snabbt förstå problemets omfattning och vilken åtgärd som krävs.

Registrering

Alla incidenter och problem registreras noggrant i ärendehanteringssystem. Risken att information går förlorad minskar och att varje ärende kan följas upp och hanteras på ett strukturerat sätt.

Eskalering

Om ett ärende inte kan lösas på den första supportnivån eskaleras det till vår teknikerorganisation. Våra tekniker är specialiserade på att åtgärda mer komplexa problem och arbetar för att säkerställa att ärendet löses effektivt och noggrant.

Kundspecifik administration

Vi erbjuder kundspecifik administration för att anpassa vår ärendehantering efter dina unika behov och krav. Detta inkluderar etablerade processer och rapportering vilket gör att du som kund har full insyn i hanteringen av dina ärenden vilket ökar tryggheten.

SLA – Service level agreements

Vi arbetar enligt fastställda service level agreements (SLA) för att säkerställa att vi uppfyller våra åtaganden gentemot våra kunder. Våra SLA:er definierar tydliga mål för svarstider, lösningstider samt kvalitet och vi strävar alltid efter att leverera bästa möjliga service.

ServiceNow

Vi har tillgång till ServiceNow som vårt ärendehanteringssystem. Med ServiceNow kan vi effektivt registrera, spåra och hantera inkommande ärenden. Det säkerställer att ärenden behandlas på ett effektivt sätt, vilket förbättrar vår förmåga att snabbt lösa problem.

Support dygnet runt

Vi erbjuder support dygnet runt för att säkerställa att du alltid har tillgång till den hjälp du behöver. Vår support är utbildad på flera nivåer för att hantera olika typer av problem och behov:

1st line: Första kontaktpunkten som hanterar grundläggande frågor och problem. Här får du snabb hjälp med enklare ärenden och vägledning.

2nd line: Hanterar mer komplexa problem som kräver djupare teknisk kunskap och analys. Denna nivå tar över när ärenden inte kan lösas av 1st line.

3rd line: Består av experter som hanterar de mest avancerade och specialiserade problemen. Denna nivå engageras vid behov för att säkerställa att alla problem löses effektivt.

Fältservice: Vid behov skickar vi snabbt ut en tekniker för att lösa problemet direkt på plats. Vi ser till att dina tekniska utmaningar hanteras effektivt och smidigt, var du än befinner dig.

Vår support är bemannad för att ge snabb och effektiv hjälp, oavsett tid på dygnet, vilket säkerställer att ditt nätverk fungerar utan avbrott.

Rapportering och förbättringar

Vår rapportering och förbättringsprocess garanterar att du alltid har full insyn i nätverkets prestanda och tillgänglighet, samt att vi ständigt arbetar för att optimera nätverket.

Rapportering om ditt nät

Vi tillhandahåller detaljerade rapporter om driftstörningar, ärendehantering och tillgänglighetstatistik. Dessa rapporter ger en klar bild av nätverkets status och hjälper dig att förstå vilka problem som har uppstått, hur de har hanterats och hur nätverkets tillgänglighet ser ut över tid.

Ständiga förbättringar för ditt nät

Vi genomför regelbunden uppföljning och analyserar insamlade data för att kontinuerligt förbättra nätverkets prestanda. Kännedomen om just ditt nät gör att vi kan identifiera trender och mönster som kan indikera potentiella problemområden och att implementera åtgärder för att förebygga framtida störningar.

Välj den nätverksdrift passar dig

Vi erbjuder olika nivåer av nätverksdrift, anpassade efter olika typer av behov. Nätverk kräver olika typer av underhåll och övervakning beroende på deras komplexitet och användningsområde. Vårt tjänsteutbud sträcker sig från grundläggande nätövervakning och incidenthantering till avancerad teknisk support och kontinuerliga förbättringar.

Basic

fr. 8995kr / månad

 • Bemannad support dygnet runt
 • Analys av inkommande ärenden
 • Registrering av ärenden
 • Eskalering av ärenden
 • Kundspecifik administration
Kontakta säljare
Premium

fr. Pris på förfrågan / månad

 • Inkluderar allt i Basic-paketet
 • Utökad support och övervakning dygnet runt
 • Förbättrad eskalering och hantering av ärenden
 • Bevakning av kritiska system dygnet runt
 • Kvartalsrapportering
Kontakta säljare
Custom

fr. Pris på förfrågan / månad

 • Inkluderar allt i Basic- och Premium-paketet
 • Övervakning av aktivt nät dygnet runt
 • Komplett ärendehantering
 • Månadsrapportering
 • Ständiga förbättringsåtgärder
 • Dedikerad kundansvarig
Kontakta säljare

Kontakta oss om du har frågor om Nätverksdrift


  Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.