sm md lg xl xxl

Magnus Johansson (född 1963)

CEO

Magnus Johansson är utbildad civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har erhållit en MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

Han har vidare examina från officershögskolan i Karlskrona och krigshögskolan i Stockholm.

Magnus Johansson har sedan år 1997 varit ägare och VD i Transtema AB, numera ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB (publ.).

Antal aktier: 9.653.617

Antal aktieoptioner: 100.000

Jens Boberg (född 1982)

COO

Diplomerad Marknadsekonom från IHM Business School med inriktning marknadsföring samt ledarskap.

Teknisk bakgrund med fokus på IT-säkerhet och datakommunikation.

Jens har varit anställd i Transtema AB sedan 2005, bland annat som sälj och marknadschef.

Antal aktier: 80.000

Antal aktieoptioner: 121.250

Henning Sveder (född 1969)

CFO

CFO i Transtema Group sedan november 2019.

Henning Sveder är utbildad civilekonom från Karlstad Universitet samt har komplettarande studier från Handelshögksolan i Göteborg. Henning var senast CFO i Qmatic Group och har tidigare arbetat som snr Finance Director i SVP Woldwide och Burger King Corporation.

Antal aktier: 18.180

Antal aktieoptioner: 100.000