sm md lg xl xxl

Koncernledning

transtemas koncernledning

Henning Sveder (född 1969)

VD och koncernchef

Henning Sveder är utbildad civilekonom från Karlstad Universitet samt har komplettarande studier från Handelshögksolan i Göteborg. Henning var senast CFO i Qmatic Group och har tidigare arbetat som snr Finance Director i SVP Woldwide och Burger King Corporation.

Antal aktier: 18.180

Antal aktieoptioner: 200.000

Jens Boberg (född 1982)

CIO

Diplomerad Marknadsekonom från IHM Business School med inriktning marknadsföring samt ledarskap. Teknisk bakgrund med fokus på IT-säkerhet och datakommunikation. Jens har varit anställd i Transtema AB sedan 2005, bland annat som sälj och marknadschef.

Antal aktier: 80.000

Antal aktieoptioner: 115.000

Magnus Eriksson (född 1968)

SVP Sales

Magnus Eriksson har med en teknisk utbildning i grunden arbetat inom telekombranschen sedan början av 90-talet. Magnus har ett antal ledande befattningar inom Ericsson AB bakom sig, varav 20 år utomlands i bland annat, Kina, Marocko, Indien, Malaysia och Storbritannien. Mellan 2016-2022 axlade Magnus rollen som VD på Transtema Network Services där han de sista två åren även var VD på Transtema Datel.

Antal aktier: 100.000

Antal aktieoptioner: 100.000

Tobias Martinsson (född 1977)

CFO

Tobias Martinsson är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan Göteborg med kompletterande studier från UTS Sydney. Tobias har mångårig erfarenhet från controlling tjänster i olika branscher samt en bakgrund som Managementkonsult. Tobias har varit ekonomichef i USA och kommer senast från rollen som ekonomichef för Tranter International AB med ansvar för bolagen i Europa.

Antal aktier:

Antal aktieoptioner: 15.000

Sofia Hermansson (född 1978)

CMO

Sofia Hermansson har studier inom marknadsföring och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg samt kompletterande studier i industriell marknadsföring och inköp (B2B) vid Chalmers tekniska högskola. Sofia har mångårig erfarenhet av industriell marknadsföring i en rad internationella koncerner som Jungheinrich AG och Viega GmbH & Co. KG

Antal aktier: 3 252

Antal aktieoptioner: 16.500

Per Swedberg (född 1967)

CSO

Per Swedberg är utbildad Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Per har över 20 års erfarenhet av olika ledande befattningar inom Ericsson. Per kommer senast från en roll som Business Support inom TNS men kommer i sin nya roll att ansvara för koncernens hållbarhetsarbete.

Antal aktier: 60.000

Antal aktieoptioner: 20.000

Nina Jernemalm (född 1969)

CHRO

Nina Jernemalm är i grunden gymnasieingenjör med en gedigen bakgrund från bland annat byggbranschen samt lång erfarenhet inom telekombranschen. Nina har över 19 års erfarenhet av ledande positioner inom Ericsson, bland annat inom tillverkning och industrialisering. Sedan 2006 har Nina verkat på ledande positioner inom HR.

Antal aktier:

Antal aktieoptioner: