sm md lg xl xxl

Revisorer och rådgivare

Revisor

Till revisor valdes på årsstämman den 5 maj 2022 Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Palmgren, för en ettårig mandatperiod.

PwC Sverige
Skånegatan 1
405 32 Göteborg

Telefon: 010-213 12 85
www.pwc.se

Juridisk rådgivare

Vinge Advokatbyrå
Nordstadstorget 6
404 21 Göteborg

Telefon: 010 614 10 00
www.vinge.se