sm md lg xl xxl

Analyser och investerarpresentationer

Följande presentationer och intervjuer finns att tillgå:

2024-05-30 Intervju med koncernchef, Henning Sveder på Redeye Growth Day 2024

2024-05-07 Intervju med koncernchef, Henning Sveder i samband med Q1 rapport 2024 (Erik Penser Bank)

2024-05-07 Intervju med koncernchef, Henning Sveder i samband med Q1 rapport 2024 (Redeye)

2024-02-09 Intervju med koncernchef, Henning Sveder i samband med bokslutskommuniké 2023 (Erik Penser Bank)

2024-02-08 Intervju med koncernchef, Henning Sveder i samband med bokslutskommuniké 2023 (Redeye)

2023-11-02 Intervju med koncernchef, Henning Sveder i samband med Q3 rapport 2023 (Erik Penser Bank)

2023-11-02 Intervju med koncernchef, Henning Sveder i samband med Q3 rapport 2023 (Redeye)

2023-09-01 Presentation av Transtema på Erik Penser Banks Temadag SaaS & IT 2023, Henning Sveder

2023-08-10 Intervju med koncernchef, Henning Sveder i samband med Q2 rapport 2023 (Redeye)

2023-08-10 Intervju koncernchef, Henning Sveder i samband med Q2 rapport 2023 (Erik Penser Bank)

2023-05-25 Presentation av Transtema på Penser Market med VD och Koncernchef, Henning Sveder

2023-05-10 Analys av Transtema med Markus Almerud (Erik Penser Bank)

2023-05-05 Intervju koncernchef, Henning Sveder i samband med Q1 rapport 2023 (Erik Penser Bank)

2023-04-14 Analys av Transtema med Markus Almerud (Erik Penser Bank)

2023-03-16 Presentation från Erik Penser Banks Bolagsdag med koncernchef, Henning Sveder (Erik Penser Bank)

2023-02-10 Intervju med koncernchef Henning Sveder i samband med bokslutskommuniké 2022 (Erik Penser Bank)

2023-02-09 Intervju med koncernchef Henning Sveder i samband med bokslutskommuniké 2022 (Redeye)

Följande analyser finns att tillgå: