sm md lg xl xxl

Aktieägare­information

Transtemas Group AB (publ.)’s aktie noterades 2016 på Nasdaq First North Growth Market under tickern TRANS. Den 29 september 2021 flyttades handeln i aktien till Nasdaq Stockholm Main Market, fortsatt under tickern TRANS.

Handelsplats Nasdaq Stockholm Main Market
Handlas i SEK
Kortnamn TRANS
ISIN-kod SE0006758587
LEI-kod 549300XR2VLTQY3P8M69

 

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår den 31 augusti 2023 till 41 688 139 kronor fördelat på 41 668 139 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Aktiekurs

Aktieägare

Aktieägare per 2023-06-30 Antal aktier Andel av aktier
och röster
Törnäs Invest AB 8 760 000 21,29%
Fore C Investment
Holding AB
4 153 315 10,09%
EFG Bank 3 359 116 8,16%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 004 284 4,87%
Sune Tholin 1 796 977 4,37%
Per Anders Bendt 1 532 000 3,72%
Avanza Pension 1 572 325 3,82%
Jovitech Invest AB 1 157 462 2,81%
Swedbank Robur Microcap 950 000 2,31%
Futur Pension  686 268 1,67%
Totalt, 10 största ägare 25 971 747 63,12%
Övriga aktieägare 15 174 029 36,88%
Totalt 41 688 139 100,0%

Insiders

I Sverige finns ett offentligt register över personer i ledande ställning i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning (även kallade ”insiders”). Förändringar i deras aktieinnehav uppdateras och publiceras dagligen i insynslistan på Finansinspektions hemsida.

Utdelningspolicy

Transtema delar inte ut någon utdelning till aktieägarna då intjänade vinster behålls och återinvesteras i verksamheten för framtida tillväxt. Styrelsen avser att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma.