sm md lg xl xxl

Transtemas Group AB (publ.)’s aktie är sedan 2016 listad på Nasdaq First North Growth Market under tickern TRANS.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår den 31 mars 2021 till 38 340 639 kronor fördelat på 38 340 639 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Aktiekurs

Aktieägare

Aktieägare per 2021-03-31 Antal aktier Andel av aktier
och röster
Törnäs Invest AB 9 653 617 25,2%
Fore C Investment
Holding AB
3 716 679 9,7%
EFG Bank 3 202 616 8,4%
Nordnet
Pensionsförsäkring AB
2 217 711   5,8%
SEB AB, Luxembourg Branch 1 516 055   4,0%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1 302 567 3,4%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 212 211  3,2%
Sune Tholin 1 170 820    3,1%
Jovitech Invest AB 1 157 462 3,0%
Carlsson Eriksson Holding AB 1 037 602 2,7%
Totalt, 10 största ägare 26 187 340 68,3%
Övriga aktieägare 12 153 299 31,7%
Totalt 38 340 639 100,0%

Insiders

I Sverige finns ett offentligt register över personer i ledande ställning i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning (även kallade ”insiders”). Förändringar i deras aktieinnehav uppdateras och publiceras dagligen i insynslistan på Finansinspektions hemsida.

Utdelningspolicy

Det beslutades på årsstämman den 6 maj 2021 att ingen utdelning lämnas till aktieägarna. Styrelsen kommer att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma i framtiden.