sm md lg xl xxl

Transtemas Group AB (publ.)’s aktie är sedan 2016 listad på Nasdaq First North Growth Market under tickern TRANS.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår den 30 september 2020 till 38 340 639 kronor fördelat på 38 340 639 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Aktiekurs

Aktieägare

Aktieägare per 2020-12-30 Antal aktier Andel av aktier
och röster
Törnäs Invest AB 9 653 617 25,2%
Fore C Investment
Holding AB
3 716 679 9,7%
EFG Bank 3 202 616 8,4%
Nordnet
Pensionsförsäkring AB
2 386 762    6,2%
SEB AB, Luxembourg Branch 1 639 970    4,3%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1 302 567 3,4%
Sune Tholin 1 170 820    3,1%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 160 256  3,0%
Jovitech Invest AB 1 157 462 3,0%
Carlsson Eriksson Holding AB 1 037 602 2,7%
Totalt, 10 största ägare 26 428 351 68,9%
Övriga aktieägare 11 912 288 31,1%
Totalt 38 340 639 100,0%

Insiders

I Sverige finns ett offentligt register över personer i ledande ställning i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning (även kallade ”insiders”). Förändringar i deras aktieinnehav uppdateras och publiceras dagligen i insynslistan på Finansinspektions hemsida.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019 eftersom tillväxten förväntas fortsätta och att Transtema vill kunna finansiera denna primärt med egna medel. Styrelsen kommer att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma i framtiden.