sm md lg xl xxl

Transtemas Group AB (publ.)’s aktie noterades 2016 på Nasdaq First North Growth Market under tickern TRANS. Den 29 september 2021 flyttades handeln i aktien till Nasdaq Stockholm Main Market, fortsatt under tickern TRANS.

Handelsplats Nasdaq Stockholm Main Market
Handlas i SEK
Kortnamn TRANS
ISIN-kod SE0006758587
LEI-kod 549300XR2VLTQY3P8M69

 

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår den 5 november 2021 till 38 362 859 kronor fördelat på 38 362 859 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Aktiekurs

Aktieägare

Aktieägare per 2021-09-30 Antal aktier Andel av aktier
och röster
Törnäs Invest AB 9 653 617 25,2%
Fore C Investment
Holding AB
3 716 679 9,7%
EFG Bank 3 208 616 8,4%
Nordnet
Pensionsförsäkring AB
2 589 700 6,8%
Per Anders Bendt 1 530 000 4,0%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 324 319 3,5%
Sune Tholin 1 216 965 3,2%
Jovitech Invest AB 1 157 462 3,0%
Carlsson Eriksson Holding AB 1 037 602 2,7%
SEB AB, Luxembourg Branch     831 731 2,2%
Totalt, 10 största ägare 26 266 691 68,5%
Övriga aktieägare 12 073 948 31,5%
Totalt 38 340 639 100,0%

Insiders

I Sverige finns ett offentligt register över personer i ledande ställning i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning (även kallade ”insiders”). Förändringar i deras aktieinnehav uppdateras och publiceras dagligen i insynslistan på Finansinspektions hemsida.

Utdelningspolicy

Transtema delar inte ut någon utdelning till aktieägarna då intjänade vinster behålls och återinvesteras i verksamheten för framtida tillväxt. Styrelsen avser att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma.