sm md lg xl xxl

Transtemas Group AB (publ.)’s aktie noterades 2016 på Nasdaq First North Growth Market under tickern TRANS. Den 29 september 2021 flyttades handeln i aktien till Nasdaq Stockholm Main Market, fortsatt under tickern TRANS.

Handelsplats Nasdaq Stockholm Main Market
Handlas i SEK
Kortnamn TRANS
ISIN-kod SE0006758587
LEI-kod 549300XR2VLTQY3P8M69

 

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår den 23 januari 2023 till 39 345 776 kronor fördelat på 39 345 776 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Aktiekurs

Aktieägare

Aktieägare per 2022-12-31 Antal aktier Andel av aktier
och röster
Törnäs Invest AB 9 560 000 24,57%
Fore C Investment
Holding AB
3 959 381 10,18%
EFG Bank 3 209 116 8,25%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 059 908 5,29%
Sune Tholin 1 675 030 4,31%
Per Anders Bendt 1 502 500 3,86%
Avanza Pension 1 321 932 3,40%
Jovitech Invest AB 1 157 462 2,98%
Futur Pension 706 783 1,82%
BNY Mellon SA/NV 646 521 1,66%
Totalt, 10 största ägare 25 825 633 66,38%
Övriga aktieägare 13 106 696 33,69%
Totalt 38 905 329 100,0%

Insiders

I Sverige finns ett offentligt register över personer i ledande ställning i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning (även kallade ”insiders”). Förändringar i deras aktieinnehav uppdateras och publiceras dagligen i insynslistan på Finansinspektions hemsida.

Utdelningspolicy

Transtema delar inte ut någon utdelning till aktieägarna då intjänade vinster behålls och återinvesteras i verksamheten för framtida tillväxt. Styrelsen avser att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma.