sm md lg xl xxl

Transtemas Group AB (publ.)’s aktie noterades 2016 på Nasdaq First North Growth Market under tickern TRANS. Den 29 september 2021 flyttades handeln i aktien till Nasdaq Stockholm Main Market, fortsatt under tickern TRANS.

Handelsplats Nasdaq Stockholm Main Market
Handlas i SEK
Kortnamn TRANS
ISIN-kod SE0006758587
LEI-kod 549300XR2VLTQY3P8M69

 

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår den 1 mars 2022 till 38 905 329 kronor fördelat på 38 905 32 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Aktiekurs

Aktieägare

Aktieägare per 2022-03-31 Antal aktier Andel av aktier
och röster
Törnäs Invest AB 9 554 610 24,56%
Fore C Investment
Holding AB
3 896 679 10,02%
EFG Bank 3 209 116 8,25%
Per Anders Bendt 1 475 000 3,79%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 361 856 3,50%
Sune Tholin 1 300 000 3,34%
Jovitech Invest AB 1 157 462 2,98%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 058 664 2,72%
BNY Mellon SA/NV 1 016 959 2,61%
Futur Pension 779 083 2,00%
Totalt, 10 största ägare 24 809 429 63,77%
Övriga aktieägare 14 095 900 36,23%
Totalt 38 905 329 100,0%

Insiders

I Sverige finns ett offentligt register över personer i ledande ställning i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning (även kallade ”insiders”). Förändringar i deras aktieinnehav uppdateras och publiceras dagligen i insynslistan på Finansinspektions hemsida.

Utdelningspolicy

Transtema delar inte ut någon utdelning till aktieägarna då intjänade vinster behålls och återinvesteras i verksamheten för framtida tillväxt. Styrelsen avser att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma.