sm md lg xl xxl

Transtemas Group AB (publ.)’s aktie noterades 2016 på Nasdaq First North Growth Market under tickern TRANS. Den 29 september 2021 flyttades handeln i aktien till Nasdaq Stockholm Main Market, fortsatt under tickern TRANS.

Handelsplats Nasdaq Stockholm Main Market
Handlas i SEK
Kortnamn TRANS
ISIN-kod SE0006758587
LEI-kod 549300XR2VLTQY3P8M69

 

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår den 1 mars 2022 till 38 905 329 kronor fördelat på 38 905 32 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Aktiekurs

Aktieägare

Aktieägare per 2022-09-30 Antal aktier Andel av aktier
och röster
Törnäs Invest AB 9 560 000 24,57%
Fore C Investment
Holding AB
3 929 179 10,10%
EFG Bank 3 209 116 8,25%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 061 700 5,30%
Sune Tholin 1 605 030 4,13%
Per Anders Bendt 1 550 500 3,99%
Jovitech Invest AB 1 157 462 2,98%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 141 876 2,94%
Futur Pension 711 783 1,83%
BNY Mellon SA/NV 624 844 1,61%
Totalt, 10 största ägare 25 551 490 65,68%

Övriga aktieägare

13 353 839 34,32%
Totalt 38 905 329 100,0%

Insiders

I Sverige finns ett offentligt register över personer i ledande ställning i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning (även kallade ”insiders”). Förändringar i deras aktieinnehav uppdateras och publiceras dagligen i insynslistan på Finansinspektions hemsida.

Utdelningspolicy

Transtema delar inte ut någon utdelning till aktieägarna då intjänade vinster behålls och återinvesteras i verksamheten för framtida tillväxt. Styrelsen avser att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma.