sm md lg xl xxl

Styrelse

MAGNUS JOHANSSON (1963)

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN ÅR 2022 SAMT STYRELSELEDAMOT SEDAN ÅR 2014

Magnus Johansson är utbildad civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har erhållit en MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

Han har vidare examina från officershögskolan i Karlskrona och krigshögskolan i Stockholm. Magnus har sedan år 1997 varit ägare och VD i Transtema AB, numera ett helägt dotterföretag till Transtema Group AB.

Magnus är inte oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal aktier: 8.787.000

Antal aktieoptioner: 100.000

LINUS BRANDT (1966)

STYRELSELEDAMOT SEDAN ÅR 2017

Linus Brandt är utbildad civilekonom på Handels-högskolan i Göteborg. Linus Brandt är CFO och Executive Vice President i Opus Group, noterat på Stockholmsbörsen, Mid Cap.

Linus har tidigare varit CFO på Stena Adactum och Mediatec, och har även bakgrund som auktoriserad revisor och Partner på Deloitte.

Linus är oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal aktier: 2.000

Antal aktieoptioner: 32.500

LISELOTTE HÄGERTZ ENGSTAM (1960)

STYRELSELEDAMOT SEDAN ÅR 2017

Liselotte Hägertz Engstam är utbildad civilingenjör inom väg- och vatten från Chalmers Tekniska Högskola, samt certifierad internationell styrelse ledamot från INSEAD (IDP-C). Liselotte är en erfaren internationell ledare från företag inom ingenjörstjänster, IT och digitalisering som HCL, IBM och Skanska.

Liselotte är styrelseledamot i Zalaris A/S (publ), Itello och S-group, ordförande i Aino Health (publ) och Digoshen samt rådgivare till flera startup’s.

Liselotte har tidigare varit styrelseledamot i Knowit Group (publ) och Transcom Worldwide (tidigare publ, avnoterat efter förvärv).

Liselotte är oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal aktier: 2.212

Antal aktieoptioner: 32.500

ANNA HONNÉR (1966)

STYRELSELEDAMOT SEDAN ÅR 2022

Anna har under sin karriär jobbat i många tunga ledarroller där affär/kund, affärs-/verksamhetsutveckling och IT/digitaliseringens möjligheter varit i fokus. Hon har en omfattande och lång B2B erfarenhet av att strategiskt analysera, prioritera, initiera och implementera förändringar inom olika företag.

Anna har bland annat axlat roller som Försäljningsdirektör på TeliaSonera, VD på GothNet, VP Sales & Marketing på WirelessCar och Affärsområdesansvarig på Acobia.

Anna är oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal aktier: 0

Antal aktieoptioner: 6.250

INGRID STENMARK (1966)

STYRELSELEDAMOT SEDAN ÅR 2022

Ingrid har över tjugo års erfarenhet från telekom, IT och media, varav sju år i ledningen för Telia Company, och väl förtrogen med att arbeta även i internationella och komplexa miljöer. Hon har vidare erfarenhet från styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag, såväl i Sverige som internationellt, och med mycket god kunskap i bolagsstyrning.

Ingrid har särskild kompetens inom strategi och affärsplanering, M&A, regulatoriska frågor och public affairs, samt hållbarhet, inklusive riskhantering och ansvarsfulla affärer.

Ingrid är oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal aktier: 0

Antal aktieoptioner: 12.500