sm md lg xl xxl

GÖRAN NORDLUND (1958)

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN ÅR 2014

Göran Nordlund är utbildad civilingenjör i elektroteknik 
från Chalmers Tekniska Högskola och har studerat företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Göran har mångårig erfarenhet som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin, och är en aktiv delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher.

Andra pågående uppdrag inkluderar ordförande i Cellink AB (publ), Vadsbo SwitchTech Group AB (publ), Ebeco AB, Vizazi Invest AB, Enzymex AB, Silverbullet Film AB och Wallmander & Co AB. Vidare driver Göran investeringsverksamhet genom den egna koncernen Fore C Investment Holding AB.

Göran är oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal aktier: 3.716.679

Antal aktieoptioner: 0

MAGNUS JOHANSSON (1963)

STYRELSELEDAMOT SEDAN ÅR 2014

Magnus Johansson är utbildad civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har erhållit en MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

Han har vidare examina från officershögskolan i Karlskrona och krigshögskolan i Stockholm. Magnus har sedan år 1997 varit ägare och VD i Transtema AB, numera ett helägt dotterföretag till Transtema Group AB.

Magnus är inte oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal aktier: 9.653.617

Antal aktieoptioner: 100.000

LINUS BRANDT (1966)

STYRELSELEDAMOT SEDAN ÅR 2017

Linus Brandt är utbildad civilekonom på Handels-högskolan i Göteborg. Linus Brandt är CFO och Executive Vice President i Opus Group, noterat på Stockholmsbörsen, Mid Cap.

Linus har tidigare varit CFO på Stena Adactum och Mediatec, och har även bakgrund som auktoriserad revisor och Partner på Deloitte.

Linus är oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal aktier: 2.000

Antal aktieoptioner: 20.000

LISELOTTE HÄGERTZ ENGSTAM (1960)

STYRELSELEDAMOT SEDAN ÅR 2017

Liselotte Hägertz Engstam är utbildad civilingenjör inom väg- och vatten från Chalmers Tekniska Högskola, samt certifierad internationell styrelse ledamot från INSEAD (IDP-C). Liselotte är en erfaren internationell ledare från företag inom ingenjörstjänster, IT och digitalisering som HCL, IBM och Skanska.

Liselotte är styrelseledamot i Zalaris A/S (publ), Itello och S-group, ordförande i Aino Health (publ) och Digoshen samt rådgivare till flera startup’s.

Liselotte har tidigare varit styrelseledamot i Knowit Group (publ) och Transcom Worldwide (tidigare publ, avnoterat efter förvärv).

Liselotte är oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal aktier: 2.212

Antal aktieoptioner: 20.000

PETER STENQUIST (1965)

STYRELSELEDAMOT SEDAN ÅR 2017

Peter Stenquist är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg och har studerat vid INP, ENSGI, Institut National Polytechnique ESA, Ecole Supérieure des Affaires i Grenoble, Frankrike. Peter Stenquist har erfarenhet från bilindustrin, IT, som managementkonsult inom ett flertal branscher och senast som VD för ett bolag inom Telekom Wireless Backhaul som OEM-leverantör till telekomindustrin.

Peter är oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal aktier: 187.500

Antal aktieoptioner: 20.000