sm md lg xl xxl

Vår värdegrund

Tänka nytt

Vi är stolta över den entreprenörsanda och drivkraft som vi har inom Transtema, vilket gör oss till ledande för utvecklingen i branschen. Detta genomsyrar hela vår affärsverksamhet från ledning till den enskilda medarbetaren. Vi vill att alla medarbetare ska vara engagerade i vår utveckling från att lyfta förbättringsförslag till deltagande i förbättringsprojekt.

Visa respekt

På Transtema bemöter vi varandra, kunder, leverantörer, samarbetspartner och samhället med respekt. Detta innebär att vi uppträder professionellt, tilltalar varandra i en vänlig ton och visar omtanke för alla omkring oss. I en omgivning där vi känner oss trygga och stöttar varandra kan vi växa och vara med och bidra positivt till affärsverksamheten. Medarbetarna är ständiga representanter för vårt företag och vårt agerande påverkar inte bara oss som individer utan också Transtema som varumärke.

Ta ansvar

Transtema vill vara en pålitlig arbetsgivare, leverantör och kund som inger förtroende. Detta är ett ansvar Transtema vill att alla medarbetare ska förvalta på bästa sätt och visa att de tar på största allvar. Vi tror även att det är viktigt att våga delegera ut ansvar till alla de som arbetar för hos oss och visa att medarbetare har företagets fulla förtroende att förvalta detta. Att var och en som arbetar för Transtema tar ansvar för sina arbetsuppgifter är en viktig del i att uppnå den kvalitet och service vi vill erbjuda våra kunder.