sm md lg xl xxl

Trådlösa nät som är effektiva och stabila

Jag vill bli kontaktad

Använder ett stabilt och effektivt trådlöst nät när de arbetar på kontoret

Stabila trådlösa nät

Självklart ska en trådlös uppkoppling vara lika stabil som en fast anslutning. Det ställer höga krav på ditt trådlösa nätverk. Det ska inte bara ha hög kapacitet, utan också erbjuda säkerhet och tillförlitlighet. Vi erbjuder effektiva WiFi-nätverk och radiolänkar som sträcker sig över både små och stora geografiska områden.

WiFi-lösningar

Vi kan hjälpa dig att bygga nytt eller utveckla ditt befintliga WiFi-nätverk. Har du ett befintligt nät inleder vi normalt med att analysera och dokumentera täckningsområde och nätverksprestanda. Därefter kan vi ge förslag till förbättringar i nätverket baserat på verkliga förhållanden. Med WiFi 6, som är den senaste tekniken, är prestandan förbättrad med både snabbare hastighet, högre kapacitet och bättre täckning.

Radiolänk

Med radiolänk kan du nå områden där fiber av olika anledningar är svårt att få fram på grund av avstånd, markförhållanden eller där man vill undvika både luft- och sjökabel. Radiolänk kan också vara en tillfällig lösning till nyetablerade områden, innan fibern är framdragen.

Vi kopplar upp i hela Sverige

Eftersom vi är rikstäckande kan du få hjälp med trådlösa nät över hela Sverige. Våra multitekniker är dessutom tillgängliga dygnet runt för felavhjälpning.

Vårt erbjudande inom trådlösa nätverk

  • Projektledning
  • Förstudie
  • Installation
  • Driftsättning
  • Dokumentation
  • Underhåll och service

Kontakta oss om du vill veta mer om trådlösa nät


    Denna sida använder reCAPTCHA från Google - Sekretess & Villkor.