sm md lg xl xxl

Våra medarbetare


Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. För att säkerställa att de mår bra och trivs hos oss är vi måna om att främja en god och säker arbetsmiljö med ett öppet och inkluderande klimat. Sunda värderingar, ett starkt kundfokus och ett stort engagemang löper som en röd tråd genom verksamheten. Det gynnar både våra kunder, våra medarbetare och oss som företag.

Installerar elbilsladdare för laddinfrastruktur

Vårt mål är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare

Vi är en trygg och säker arbetsplats med en kultur som bygger på ansvar, respekt och nytänkande. Det handlar om att ta tillvara på medarbetarnas styrkor och olikheter samt säkerställa att alla får möjligheten att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. För att nå våra mål erbjuder vi alla medarbetare coachning och utbildning. Vi erbjuder också trygga anställningsformer, fokus på friskvård, flexibla arbetstidsmodeller samt marknadsmässiga pensionsavtal och försäkringar.

Hållbara medarbetare är avgörande för vår framgång

Vår ambition är att alla medarbetare ska hitta en bra balans mellan arbete och privatliv. Det bidrar både till arbetsglädje och en meningsfull fritid. En hållbar arbetsmiljö handlar om att ge både frihet och ansvar. Våra policys anger riktningen i vårt arbete. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och har koncernövergripande mål och nyckeltal samt en nollvision för allvarliga arbetsplatsolyckor. Våra värdeord ”Tänka nytt”, ”Visa respekt” och ”Ta ansvar” är också viktiga i detta arbete.

Ett jämställt samhälle börjar i det lilla

Alla ska känna sig inkluderade och respekterade på sin arbetsplats. Självklart är det lika lön för lika arbete och lika förutsättningar oavsett kön, bakgrund eller etnicitet. Vi ser kraften i den kreativitet som föds i möten mellan olika perspektiv och mellan medarbetarnas kunskap och erfarenheter.

Vår ambition

Transtema vill erbjuda en trygg och inspirerande arbetsplats som skapar engagerade och kompetenta medarbetare som alla är med och bidrar med olika erfarenheter och perspektiv i hela koncernen.

Viktiga aspekter

• En trygg och säker arbetsplats (Fysisk + organisatorisk arbetsmiljö)
• Värderingsstyrd företagskultur
• Omvärldsanpassad kompetensutveckling
• Mångfald och inkludering

Mål 2030

  • Jämställd ledning (50/50 kvinnor/män på ledande positioner)
  • Medarbetarnöjdhet (eNPS) +10%
  • Branschledande säkerhetsarbete

Agenda 2030

Genom aktivt arbete för ständigt förbättrad arbetsmiljö, både den organisatoriska och den fysiska, bidrar vi till välmående, personlig utveckling och god hälsa bland alla våra anställda.

Genom kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling bidrar vi till personlig utveckling hos våra medarbetare samtidigt som vi anpassar företaget till ständigt förändrat kunskapsbehov

Genom utbildning, kulturförändringar och riktade rekryteringsinsatser bidrar vi till ökad mångfald inom Transtema och vår bransch.

Genom sunda arbetsvillkor och kollektivavtal säkerställer vi en trygg och utvecklande arbetsplats för alla.