sm md lg xl xxl

Vårt mål är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare

Vi är en trygg och säker arbetsplats med en kultur som bygger på ansvar, respekt och nytänkande. Det handlar om att ta tillvara på medarbetarnas styrkor och olikheter samt säkerställa att alla får möjligheten att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. För att nå våra mål erbjuder vi alla medarbetare coachning och utbildning. Vi erbjuder också trygga anställningsformer, fokus på friskvård, flexibla arbetstidsmodeller samt marknadsmässiga pensionsavtal och försäkringar.

Hållbara medarbetare är avgörande för vår framgång

Vår ambition är att alla medarbetare ska hitta en bra balans mellan arbete och privatliv. Det bidrar både till arbetsglädje och en meningsfull fritid. En hållbar arbetsmiljö handlar om att ge både frihet och ansvar. Våra policys anger riktningen i vårt arbete. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och har koncernövergripande mål och nyckeltal samt en nollvision för allvarliga arbetsplatsolyckor. Våra värdeord ”Tänka nytt”, ”Visa respekt” och ”Ta ansvar” är också viktiga i detta arbete.

Ett jämställt samhälle börjar i det lilla

Alla ska känna sig inkluderade och respekterade på sin arbetsplats. Självklart är det lika lön för lika arbete och lika förutsättningar oavsett kön, bakgrund eller etnicitet. Vi ser kraften i den kreativitet som föds i möten mellan olika perspektiv och mellan medarbetarnas kunskap och erfarenheter.

Målsättningar

2025

  • 30% kvinnor i ledande positioner
  • 0 % arbetsrelaterade olyckor

2030

  • 50% kvinnor i ledande positioner
  • 0 % arbetsrelaterade olyckor

Agenda 2030

Tillsammans med vår “Kulturkommitté” arbetar vi aktivt med olika projekt rörande inkludering, jämställdhet och företagskultur. För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska ha den utbildning och kompetens som krävs för att trivas och växa i sin roll. Därför erbjuder vi kontinuerligt både interna och externa utbildningar samt möjligheter att växa inom koncernen.