sm md lg xl xxl

Vår hållbarhetsstrategi


Vi ser till att nätet fungerar dygnet runt, året runt, i hela landet. Med den uppgiften bär vi också ett stort ansvar för att vår verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt. Detta ansvar omfattar alla medarbetare, leverantörer, partners och övriga intressenter i vårt ekosystem som tillsammans möjliggör för oss att uppfylla våra kundlöften och mål.

Globala mål är grunden för vårt hållbarhetsarbete 

FN:s globala mål, Agenda 2030, tillsammans med FN:s Global Compact utgör grunden för Transtemas hållbarhetsarbete och är därmed en central del i vår hållbarhetsstrategi. De hållbarhetsmål som vi etablerade under 2020 är i linje med de Globala målen och för oss är det självklart att ytterligare spänna bågen genom att ansluta oss till Business Ambition for 1,5 C. 

Vi arbetar kontinuerligt med olika projekt för att minimera vårt negativa avtryck på miljön. För att ytterligare understryka detta har vi skrivit under Science Based Target initiative, som matchar väl med våra högt uppsatta målsättningar. 

Vi tar också ett vidare grepp kring frågor rörande samhällsengagemang, utsatthet, inkludering och jämlikhet. Självklart genom olika interna projekt för våra medarbetare men också genom olika insatser för de mest utsatta i samhället. Ett exempel på detta är vårt samarbete med Stadsmissionen.