sm md lg xl xxl

Från produktionskoordinator
till verksamhetsutvecklare

"Min nyfikenhet har lett mig till nya roller"

en kvinna som jobbar som projektledare

Charlotta är en nyfiken person som gillar att lära sig nya saker, vilket är anledningen till att hon har tagit sig an flera nya roller på Transtema sedan hon började 2019. Från produktionskoordinator har hon gått vidare till att bli verksamhetsutvecklare och är även projektledare i ett nytt förbättringsprojekt.

Hur ser ditt arbete ut?

Det som ingår i min roll idag är att driva och stötta verksamheten i utvecklingsarbete. Arbetet innebär att jag har en väldigt omväxlande vardag. Det är många i organisationen som vänder sig till mig med olika frågor och jag gör mitt bästa för att ge dem svar eller hjälpa dem komma vidare. Jag är med och vägleder och ser till att det blir så bra som möjligt utifrån ett övergripande perspektiv.

Jag har också turen att få arbeta mycket i vårt affärssystem vilket jag tycker är väldigt roligt. Att skapa ordning och struktur är något jag är bra på och tycker om. I vårt affärssystem sätter jag upp olika så kallade lobbys som finns för att användaren ska få en snabb överblick över den information som är relevant för dem. Det gör jag genom att koda och bygga upp filtreringar utifrån olika roller.

Det som är mest utmanande med mitt arbete är att hitta balansen mellan det som jag, i min roll, ser är viktigt för företaget och idéer som andra vill driva. För att lyckas med det tycker jag det är viktigt att ha en bra dialog och att arbeta verksamhetsnära. Det finns så mycket som är viktigt och roligt att arbeta med så ibland är det svårt att få tiden att gå ihop.

Det bästa med mitt arbete är att jag får lära mig nya saker hela tiden, jag får också prata med många olika personer som har olika perspektiv på saker och ting. Det dyker alltid upp nya saker som jag inte visste att jag inte visste.

Projektledare för nytt förbättringsprojekt

I min roll som verksamhetsutvecklare agerar jag också projektledare. Just nu är vi i uppstartfasen av ett nytt förbättringsprojekt där jag kommer vara projektledare. Projektet handlar om att skapa en bättre arbetsdag för våra tekniker och målet är att se till att de har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb och vara nöjda med sin insats. Jag kommer göra fältbesök, intervjuer och enkätundersökningar för att få ett bra underlag och bred input från verksamheten. Det ska bli väldigt spännande att vara en del av det projektet!

Flera olika roller under årens gång

När jag började arbeta på Transtema 2019 var det i rollen som produktionskoordinator på Service operation center (SOC). SOC leder våra tekniker i deras dagliga arbete och hanterar de arbetsordrar som kommer in. De ser till att rätt tekniker kommer ut till rätt plats utifrån den kompetens som krävs för uppdraget. Det kan handla om både felavhjälpning och installation i alla olika typer av kommunikationsnät. I den rollen fick jag också vara med och starta upp ett nytt serviceområde.

Jag arbetade som produktionskoordinator i ungefär ett och ett halvt år. Sedan kom det ut en annons som verksamhetsutvecklare vilket jag tyckte lät väldigt spännande och kändes rätt för mig. Jag sökte jobbet och fick det. Senare fick jag även rollen som förvaltningsledare för det ruttplaneringssystem vi använder som kallas PSO. Det är ett systemstöd för våra produktionskoordinatorer som de använder när de planerar jobb för våra tekniker.

Det är min nyfikenhet som gjort att jag sökt nya uppgifter och roller. Jag har fått som feedback att jag är en person som har ett ” Undersökande och nyfiket förhållningssätt till livet” vilket nog stämmer ganska bra!

Engagemang i Transtemas volontärinsatser

Något jag värdesätter högt är Transtemas engagemang i olika hållbarhetsfrågor, inte minst vårt sociala engagemang. Vid flera tillfällen har jag varit med och arbetat som volontär vid våra olika insatser för Stadsmissionen. Till exempel har jag varit med när vi arrangerat våra halloweenfester för barn i Stadsmissionens verksamhet på huvudkontoret i Mölndal.

Jag tycker att det är fantastiskt att vi får den möjligheten på jobbet. Det är jätteroligt och känns fint att få lägga tid på att göra gott för någon annan!

Jobba på Transtema

Är du intresserad av att jobba på Transtema?

Håll koll på vår karriärsida för att se lediga tjänster.