sm md lg xl xxl
Social hållbarhet

Kulturkommittén - med siktet inställt på inkludering och trygghet

Perspektivtäthet ger ökad tolerans mot andras olikheter


Idén om Kulturkommittén föddes i en övertygelse om att det går att göra stor skillnad genom att aktivt arbeta med kultur och värdegrund på ett företag. Det är inte bara något som sitter i väggarna, utan något som aktivt skapas och behöver underhållas.

Kulturkommittén driver olika typer av projekt för att utveckla en hållbar och levande företagskultur på Transtema. Clara och Sam är HR-generalister och ansvariga för Kulturkommittén. De berättar mer om vad de gör och vad konceptet innebär.

”På en del företag fastnar mål och värdeord som fina ord på pappret och når inte riktigt hela vägen ut i organisationen. Vi tycker det är synd att förbättringsåtgärder oftast sker när vi upptäckter eventuella brister eller utvecklingsområden och inte kontinuerligt i förebyggande syfte.
Det ville vi ändra på genom att inkludera medarbetare i olika roller, från olika orter och inte minst med olika bakgrund i vårt långsiktiga projekt!” Berättar Clara.

Eftersom Transtema består av flera bolag i koncernen med olika bakgrund ville vi föra samman både medarbetare och företag i ”Ett Transtema”. Målet var tydligt: ökad inkludering, trivsel och förbättrad psykosocial arbetsmiljö.

”Vi förstod ganska snabbt att våra värdeord, tänka nytt, ta ansvar, och visa respekt, betyder olika saker för olika personer. Det beror på vilken roll du har i företaget, var i landet du bor och på att varje individ kommer med en ryggsäck av olika erfarenheter och upplevelser.” Fortsätter Sam.

Perspektivtäthet ger ökad tolerans mot andras olikheter
Grundtanken är inkludering och hur vi behandlar varandra och studier visar att en hög perspektivtäthet gör stor skillnad för hur vi kan ta till vara på våra olikheter och känna oss trygga med dem. I en trygg arbetsgrupp ökar kreativiteten, trivseln och lönsamhet. En ”win-win” helt enkelt!

-Transtemas affärsidé har hela tiden anpassats och utvecklas i takt med digitaliseringen av samhället. Vi är vana att ställa om snabbt och förhålla oss till nya förutsättningar. Det ville vi ta med oss på den här förändringsresan också. Det är något stort att utveckla våra medarbetare och skapa en modern, medveten och hållbar företagskultur där människor trivs och stannar. Förklarar Clara.

Nya perspektiv på en schysst kollega
Kulturkommittén har redan hunnit genomföra en rad olika projekt där det senaste, som går under namnet ”Schysst kollega” är det som fått störst genomslag.

Sam berättar. ”Vi utlyste en tävling där vi bad våra medarbetare att nominera den kollega som de tyckte stämde bäst in på en schysst kollega. Det blev succé och vi fick in över 70 nomineringar. Det var fantastiskt att se och läsa att så många tänkt till och klätt handling i ord på så fina sätt. Det gav oss nya perspektiv och infallsvinklar på vad som egentligen uppskattas hos en kollega.”

Kulturkommittén har snart funnits i ett år och i takt med att ryktet spridit sig har det blivit enklare att rekrytera medarbetare som vill vara med.

Transtema som förebild!
Vår inspiration och förebild är oss själva som förebild om 5 år! Vi vill skapa förändring på lång sikt och implementera nya tankesätt och beteendemönster. Vår värdegrund ska vara så självklar i organisationen att våra projekt och workshops inte kommer att behövas längre. Tillsammans med våra medarbetare skapar vi en medveten, inspirerande och inkluderande kultur utifrån våra tre värdeord: Tänka nytt, Visa respekt och Ta ansvar. Avslutar Clara.

Exempel på Kulturkommitténs projekt:

  • Mötes- och mailguide för bättre och tydligare kommunikation
  • Sketcher som belyser skillnaden på positiva och missgynnande beteenden
  • Workshops med fokus på inkludering och mångfald
  • Utbildning för Transtemas ledare i inkludering & mångfald
  • “Feedback Fridays,” feedback och positivitet skapar ökat välbefinnande, stärkt gemenskap och bättre psykosocial hälsa
  • Plansch för ”Schysst kollega” som delats ut till samtliga kontor inom koncernen
  • Nomineringstävling för att uppmärksamma schyssta kollegor

Att vara en schysst kollega