sm md lg xl xxl

Transtema ansluter framtidens teknik i Stockholm

Transtema bygger på uppdrag av Stokab (Stockholms Stad IT-infrastrukturbolag) ut fibernätet på Hornsgatan i Stockholm. Utbyggnaden är en del i det prisbelönta projektet Smart Stad och en förlängning på tidigare utbyggnad av stamnätet. ”Vi är glada för att få förnyat förtroende och vara en del i Stockholms infrastrukturprojekt genom ”projekt Hornsgatan” säger Lars Eriksson VD på Transtemas dotterbolag EnaFoki AB.
Fibernät i gatumiljö är en relativt ny företeelse där Stockholm stad är bland pionjärerna. I projektet planeras driftsättning av IT-lösningar för en smart och uppkopplad stad som tex innefattar smart belysning, smarta lås, och smart trafikstyrning. Sammantaget ryms de olika delarna inom begreppet, ”Internet of Things” (IoT).

Vi frågade Henrik Grubbström, Bitr. Produktionschef på Stokab inom vilka områden det nya fibernätet ska användas.

För 20 år sedan var det svårt att tänka sig möjligheten att styra olika typer av larm, belysning eller värmepannor med hjälp av internet. På samma sätt är det med framtidens teknik och möjligheter. Vi vet att vi behöver bygga förutsättningar för framtiden men vi kan idag inte sia om vilka möjliga användningsområden fiber i gatan kan ge för framtida tjänster och funktioner. I närtid kan det exempelvis handla om självkörande bilar, fjärrstyrda trafikljus, inhämtning av miljödata eller olika typer av flödesoptimering.

Henrik Grubbström, Bitr. Produktionschef på Stokab

Syftet med den nya tekniken är att skapa ett enklare, mer hållbart och miljövänligare samhälle för medborgarna som lever och verkar där.
En förutsättning är att nätet fungerar! Väl utbyggt och med den hastighet som framtidens teknik kräver. Hornsgatan är en av Stockholms mest trafikerade gator vilket är en utmaning och hela 12 korsningar ska fiberanslutas under hösten 2020. Fibernätet ger en pålitlig och robust uppkoppling med hög kapacitet som i framtiden möjliggör 5G uppkoppling och med det fler smarta lösningar och förbättrade möjligheter till ett hållbart samhälle. Transtema Fokis uppdrag går mer konkret ut på att projektleda, planera, gräva ner fiberkablar samt i ett senare skede ansvara för driften.

Transtema Foki och Stokab har ett långt samarbete som startade redan 1996. ”Vi är nöjda med arbetet Transtema Foki har gjort åt oss genom åren. De erbjuder rätt kompetens, rätt servicenivå och har de licenser som krävs kopplat till sig” fortsätter Henrik Grubbström.

Läs mer om Transtema här: www.transtema.com

Läs mer om Stokab här:  stokab.se