sm md lg xl xxl

Transtema skapar optimala förutsättningar för utbyggnaden av 5G

Digitaliseringen av industri och samhälle har bara börjat och för oss på Transtema är den snabba utvecklingen mycket spännande. Med bland annat automatisering, IoT, 5G, digitala tjänster och smarta städer ställs nya krav på den digitala infrastrukturen så att allt som är uppkopplat fungerar dygnet runt. Transtema är Sveriges största leverantör av underhållstjänster för telekom. I koncernen finns en samlad kapacitet och kunskap inom alla områden.

Viktig partner för operatörer under 5G-utrullningen

5G kommer att börja installeras i slutet av 2020 och utbyggnaden tros hålla på i fyra till fem år. 5G innebär inte bara att man sätter upp en antenn utan kan för vissa aktörer innebära att man ska byta ut befintlig utrustning som saknar stöd för 5G. Därför är det viktigt att ha kapacitet att sömlöst kunna växla mellan näten under tiden 5G implementeras. De stationer som 5G-utrustningen installeras i måste vara kopplade till ett fast nät och för att koppla samman alla radiostationer är fibernätet en viktig komponent.

Vi har alla komponenter som krävs under den stora förändring som utbyggnaden av 5G innebär. Vår driftcentral är aktiv dygnet runt och vi kan säkerställa att man kan koppla upp sig mot noder för att göra integreringar och konfigureringar under tiden man installerar 5G utrustning eller mobilutrustning. Inom driftsorganisationen bevakar vi alla nätelement och eventuella eskaleringar eller kundklagomål som kommer in. Hos oss finns också en projektorganisation som är vana att driva stora projekt med logistik, planering och timing för att allt ska fungera utan avbrott

Peter Karlsson, Försäljningschef.

Kundbehovet för de som ska bygga ut 5G-nät kan se olika ut beroende på vad som finns i kundens nät och vilken leverantör de väljer. Oavsett behov har Transtema kapaciteten att göra ett turn key-åtagande i 5G-utrullningsprojekt. Att Transtema även har rikstäckande lager och logistik är en enorm fördel eftersom kunderna slipper lägga tid och pengar på att skicka runt utrustningen som krävs för 5G-utrullningen.

Behörig säkerhetsskyddad upphandling

I arbetet med utrullningen av 5G kommer säkerhet vara en viktig parameter. När det gäller säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) krävs att leverantörer genomgår en kontroll. Transtema har genomgått processen för att bli SUA-godkänd och kan således arbeta rikstäckande på skyddsklassade anläggningar.

De medarbetare från oss som ska in på skyddsklassade områden har genomgått den kontroll som krävs av myndigheterna. Med den nya säkerhetslagstiftningen blir detta allt viktigare att ha och vi är stolta över att ha både rätt kompetens och SUA. Gäller det säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal har vi både rätt kompetens och behörighet

Peter Karlsson

Transtema är en modern koncern vars hållbarhetsarbete kretsar kring ett minskat koldioxidavtryck genom optimerad ruttplanering för tekniker ute i fält, en effektiv logistikhantering samt avfallshantering där uttjänta produkter tas om hand. Utöver det har koncernen ett starkt fokus på arbetsmiljöarbete och personalens säkerhet med nollvision mot allvarliga olyckor.