sm md lg xl xxl

Transtema utökar Service Operation Center

Transtema tar över funktioner från Telia som en del i fördjupat samarbete

Två NOC-tekniker ser till att nätet fungerar

I samband med att Transtema blev den enda fältserviceoperatören i Telias kopparnät så har vissa funktioner flyttat från Telia till Transtema genom en verksamhetsövergång i början av mars. Detta för att Transtema ska kunna få mer kontroll och möjlighet att styra felhanteringsflödet, och möjlighet att utnyttja synergieffekter.

Berörda funktioner:

  • Övervakning tryckskydd (innefattar bland annat larmövervakning av givare och kompressorer samt förvaltning)
  • Flyttärenden
  • Last Mile Operations (innefattar bland annat parbyte/portbyte, skapa/”bygga” kabelfel i stödsystemen, statusförfrågningar på pågående uppdrag, impulshantering/förbättringsåtgärder i nätet, bevakningsärenden luftledningar)

Samtliga funktioner kommer nu att tillhöra Service Operations Center på Transtema Network Services.

Varför har Telia och Transtema kommit överens om den här lösningen?

”Framför allt är det en positiv lösning för våra slutkunder, då vi genom att flytta in dessa funktioner till Transtema får mycket kortare ledtider. Kunden kontaktar oss direkt vid till exempel nedtagning, och kan även få statusuppdateringar på pågående ärenden direkt från oss som utför arbetet istället för att behöva gå längre vägar via Telia. Vi undviker dubbelarbete och sparar tid för alla inblandade”, säger Cicilia Andersson, chef för Service Operation Center på Transtema.

”Detta innebär också att vi får en bättre översikt över hela processen för totalleveransen, vilket gör att vi kan hitta fler effektiviseringar och göra jobbet smidigare. Inte bara för oss och våra tekniker, utan även för Telia och slutkunden framöver. Det ger också oss på Transtema möjligheten att bredda oss och med våra nya kollegor får vi både mer kunskap och kompetens till företaget.”

Hur har själva övergången gått?

”Övergången var mycket smidig och de tekniska lösningarna rullade på förvånansvärt bra. För de medarbetare som flyttade över blev det inte så stor skillnad i arbetsuppgifter, de gör samma jobb som innan. Det var riktigt bra jobbat av alla inblandade, framför allt av Telia som gav oss rätt förutsättningar vid verksamhetsövergången”, säger Cicilia Andersson, och fortsätter:
”Alla våra nya medarbetare har kommit in med en superhärlig attityd, de tar sig an jobbet på ett jättefint sätt, hjälps åt och skapar lösningar. Dessutom på distans på grund av pandemin, vilket såklart innebär en extra stor utmaning.”